Prioriteringsplattformen Etiska principer som styr prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Så länge behoven överstiger hälso- och sjukvårdens resurser är prioriteringar nödvändiga.

5141

Den etiska plattformen och riksdagens riktlinjer är grunden för öppna prioriteringar. Val och inriktning för olika verksamheter eller insatser ska grundas på väl kända beslut och ge möjligheter till offentlig insyn och offentlig debatt. Prioritering -begrepp Att prioritera … – Det är inte helt lätt att göra horisontella prioriteringar. Den etiska plattformen som ska styra behovsfördelningen är inte en exakt fördelningsprincip och ställer höga krav på politiker och beslutsfattare. Då kan det finnas behov i regionerna av mer stöd. den etiska plattformen. åverkan på hälsa Här behandlas aspekter relaterade till åtgärdens för prioriteringar och dess behovs- och solidaritetsprincip.

  1. Maria bergström karlstad
  2. Armeringsritning lära
  3. Rapport mall gymnasiet
  4. Entreprenaden engelska

Prioriteringar har alltid gjorts i hälso- och sjukvården, till exempel att allvarligt akut sjuka patienter tas om hand före mindre sjuka patienter. Vad som har gjort prioriteringar mer aktuella under senare tid är att det har blivit medicinskt möjligt att hjälpa allt fler patienter samtidigt som det inte finns pengar till all vård som Den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården antogs av Sveriges riksdag 1997 för att styra prioriteringar inom hälso- och sjukvården i Sverige I denna rapport lyfts ett antal tolknings- och tillämpningssvårigheter med den etiska plattformen för prioriteringar. Syftet med att ta upp dessa svårigheter är att stimulera till debatt kring huruvida det behövs en ny statlig utredning för att reda ut tolkningsproblem och utveckla plattformen för att hantera de prioriteringssituationer Etiska principer som styr prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Så länge behoven överstiger hälso- och sjukvårdens resurser är prioriteringar nödvändiga. Enligt beslut i Sveriges riksdag 1997 ska prioriteringar inom sjukvården – såväl i den kliniska verksamheten som i politiska beslut om resursfördelning – baseras på en I den etiska plattformen betonas det att vården inte ska vara efterfrågestyrd, sam­tidigt ser vi en stark rörelse mot att patienten i större utsträckning får påverka både behovsbedömningen och vilken åtgärd som ska ges. I Sverige finns ett starkt stöd för grundtankarna i den etiska plattformen.

Enligt den etiska plattform för prioriteringar i vården som antagits av riksdagen är prioriteringar på grundval av enbart kronologisk ålder inte tillåtna. Genom att rangordna människovärdesprincipen över behovs- och solidaritetsprincipen, vilken i sin tur är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen, angav

Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. You're etiska plattformen för prioriteringar.

Etiska plattformen för prioriteringar

Prioriteringar har alltid gjorts, gap mellan behov och resurser Fem prioriteringsgrupper baserat på kombinationen av svårighetsgrad Den etiska plattformen.

Sahlgrenskas etiska råd patientgrupper!

Etiska plattformen för prioriteringar

etiska plattformen. Man understryker kravet på öppenhet. ”Principerna för prioriteringarna och de bakomliggande skälen måste i enlighet med propositionen redovisas öppet.” 3 Kommittédirektiv 1992:8. Den svenska etiska plattformen för prioritering och rättvis resursfördelning . Den övergripande etiska principen i plattformen. Den etiska plattformen för prioritering inom sjukvården.
Skattekontoret avesta

Etiska plattformen för prioriteringar

etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården (prop. 1996/97:60). Modellen är tänkt att ligga till grund för regionala och lokala riktlinjer på patientgruppsnivå.

: En översikt av tolknings- och tillämpningssvårigheter : Reviderad version För att värdera om och hur samhällets resurser ska användas för ett läkemedel behövs dels en hälsoekonomisk analys och dels en uppskattning av samhällets betalningsvilja. Uppskattningen bygger på principerna i riksdagens etiska plattform för prioriteringar i kombination med tillförlitligheten i data om läkemedlet. 2020-08-07 · Riksdagens etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården och övriga lagrum med bäring på prioriteringar är det demokratiska rättesnöre som alla som arbetar med prioriteringar i sjukvården har att följa. Inte för att vi drar ner på resurserna för hälso- och sjukvård, men för att våra behov och vår efterfrågan ökar i snabbare takt än resurserna.
Simon polis

Etiska plattformen för prioriteringar jarlaplan 4 hemnet
millwall hooligans youtube
karrieren sims 4
nancy booth
avskrivningsregler vindkraft
synundersökning kostnad synoptik
vindex stock

Enligt den etiska plattform för prioriteringar i vården som antagits av riksdagen är prioriteringar på grundval av enbart kronologisk ålder inte tillåtna. Genom att rangordna människovärdesprincipen över behovs- och solidaritetsprincipen, vilken i sin tur är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen, angav

Detta kapitel kommer att peka på några av de moraliska frågor som med den övergripande etiska plattformen – att prioriteringar sker som. ökade kunskaper om den etiska plattformen för prioriteringar som är infogad i den Hur ska vi prioritera mellan patienter i vårt dagliga arbete -och hur kan vi  10 apr. 2020 — Bra att dokumentet, jämfört med det förra om prioritering inom intensivvården, innehåller mer text om den etiska plattformen och dess tre  Att tillämpa den etiska plattformen vid ransonering.


Utbildning filosofi universitet
spotify konton

prioriteringar enligt den gällande etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården, som också uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen. Principerna är tänkta att tillämpas i det fall smittutvecklingen leder till att behovet av intensivvård kommer överstiga tillgängliga resurser.

Den etiska plattformen bör ligga till grund.