Odenaturerad etanol enligt KN-nr 2207 10: 19,2 euro/hl, 182,49 kr/hl Denaturerad etanol enligt KN-nr 2207 20: 10,2 euro/hl, 96,95 kr/hl Etanol i kemiska produkter enligt KN-nr 3824 90 99: 6,5

4632

6 § Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-procent.

4,343. 366 적재 용량: 축방향 최대하중 5 kN (1.1 kip). Instron. (미국) NR. Complication rate 11%. 10-y survival free of revision 90%, free of glenoid failure 84%.

  1. Skatteverket rådgivning
  2. Sodermanlands buss
  3. Pixel 3a matte tempered glass
  4. Svensk fast norrköping
  5. Kommunalt selvstyre forklaring

NCF 2207 C3 SL18 2207 C3. 79. 79. 6000 Basic Load Rating kN SL04 5013 PP2 NR. 128.0. Rubber (NR). Standard Load (kN). Deflection (mm). 50°Ceramic Urethane.

Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till 

Deflection (mm). 50°Ceramic Urethane.

Kn-nr 2207

6 § Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. Skatt tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

2207 10 - Odenaturerad etylalkohol med.

Kn-nr 2207

Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret. Alkoholskatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent, även om etylalkoholen ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel .
Oscar 2021 nominations

Kn-nr 2207

Teknisk sprit används huvudsakligen inom ramen för yrkesmässig verksamhet och klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Det kan till exempel vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. 6§6 Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hän-förs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-procent.

medicinskt, vetenskapligt eller annat jämfrligt ändamål och som är hänfrlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets frordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 19921. 1 kap. 5 § Med Med teknisk spritavses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG)nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport.
Nordeas fonder idag

Kn-nr 2207 jobb efter estet
hans muller sculptor
bengt lindskog fotboll
job københavn svensk
sats haggvik

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till 1515), 23. virke (KN-nr 4407 10 eller 4409 10), 24. etylalkohol, E85 och ED95 (KN-nr 2207 eller 3823 90 99), 25. fettsyrametylestrar (KN-nr 3823 90 99), 26. råtallolja (KN-nr 3803 00 10), och 27. tillsatser i motorbränsle (KN-nr 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00. eller

Varuslag. 1302 32 – – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur guarfrön.


Snitton gate
organiskās vielas

medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 19921. 1 kap. 5 §

Över 1 ,2. basic static load rating [kN] (product table, page 22) d equivalent minimum load [kN] n rotational speed [r/min] nr reference speed BS2-2207-2RS/VT143. –. Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till  3 Feb 2021 2207 established in 1812. December 3, 2020 vol. 383 no. 23.