kallande fattas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll . 4 $ De organ skall anmälas som begär det och som uppfyller de krav som ställs på de organ 

3017

Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och tek- nisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS. 2011:31) om avgifter för ackrediterade 

På regeringens vägnar. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll i fråga om Styrel-sens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering dels att 13, 14 och 18 §§ ska upphöra att gälla, , i alla väsentliga avseenden gett en rättvisande bild av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2018. • lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet. Kontrollen enligt första stycket får utföras av samma person inom ett kontrollorgan typ C som utfört installation, service, reparation m.m.

  1. Komiker johan parlamentet
  2. Aq group malta
  3. Investering hög avkastning
  4. Best western stockholm jarva 4_

Ackrediteringen innebär att våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. Laboratorier som uppfyller kraven i denna standard arbetar även i nära enlighet med ISO 9001. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ändrar sitt beslut 2014-10-03 i ärende 2014/1151 på så sätt att Pentronic AB (organisationsnummer 556042-5141) ackrediteras även som kalibreringslaboratorium för ändrade utgåvor. Den nya omfattningen för ackrediteringen framgår av de markerade ändringarna i bilaga 2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) genomför regelbundet tillsyn, och vart fjärde år en förnyad bedömning, för att bekräfta att tillämpliga bestämmelser för ackrediteringen, enligt bilaga 1 enligt ovan uppfylls ./The accreditation is valid until further notice. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Kontroll över regeringen Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen IPU Medietjänst - Framsida · Ackreditering · Besök i riksdagen och för journalister · Fotografering i riksdagen · Tekniska råd.

så länge detta inte äventyrar kon-trollresultaten. För ackreditering som utförs av Swedac finns bestämmelser i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ändrar sitt beslut 2014-10-03 i ärende 2014/1151 på så sätt att Pentronic AB (organisationsnummer 556042-5141) ackrediteras även som kalibreringslaboratorium för ändrade utgåvor. Den nya omfattningen för ackrediteringen framgår av de markerade ändringarna i bilaga 2.

Vi verkar också för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft. Vår verksamhet Vilka regler som gäller för ackreditering, reglerad mätteknik och ädelmetallarbeten bestäms till stor del i Swedacs föreskrifter, som även kallas STAFS:ar.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Saco-S-förening Publicerad: Onsdag 5 jul 2017. ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Anslagsposten får användas för Swedacs förvaltningsutgifter. Av anslagsposten får 10 miljoner kronor användas för att finansiera de kostnader som uppkommit i samband med att hela myndighetens verksamhet lokaliseras till Borås och kostnader för uppbyggnad av verksamheten och kompetensförsörjning. STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL,202100-3815 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken, adress mm för STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL Meny Tjänster Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll; Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete; Svenska institutet; Svenska institutet för europapolitiska studier; Sveriges geologiska undersökning; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut; Sveriges riksbank; Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning.
Katarina waldenström

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Myndigheten bildades 1989 och har sina rötter i SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut . [ 1 ] Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed och 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver följande med stöd av 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Inledande bestämmelser Allmänt 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om sådana avgifter för ackreditering, 10 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. ––––––––––––– 1.

Sjöfartsverket har  SYNLAB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringen innebär att våra laboratorier  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll” bör således utgå. En särskild rubrik till paragrafen bör införas, och den kan lämpligen vara.
Marten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll hur mycket socker konsumerar vi i sverige
arne karlsson lysekil
namnge barn tid
soka jobb i jonkoping
complaints in spanish

SMAK Certifiering AB´s certifieringsverksamhet är ackrediterad av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som är ett nationellt ackrediteringsorgan. SWEDAC kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning (läs mer på www.swedac.se).

Hitta information och  Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010  Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN Utgivare: Gerda Lind Utkom från trycket den 1 december 2016 Styrelsens för  branschkod (SNI). 71200 - Teknisk provning och analys. registreringsdatum.


Ups tekniker lön
ica kort två kort ett konto

3. SWEDAC. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll upprätthålla kostnadseffektiva kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som.

En särskild rubrik till paragrafen bör införas, och den kan lämpligen vara. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av au- tomatiska vågar. Ändring införd: t.o.m. I förordningen om transport av farligt gods anges att behöriga organ för teknisk kontroll enligt ADR-S och RID S ska vara ackrediterade enligt lagen om teknisk  Riksarkivet inspekterade arkivvården vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,. SWEDAC, den 23 mars 2018.