Indikatorbaserade jämförelser och utvärderingar ska vara ett stöd för beslutsfattande på olika nivåer. Med hjälp av en indikator kan vårdens resultat och 

3127

just dessa händelser har på tillväxt och avkastning som ju kan påverkas av många olika saker. Därför finns det indikatorer som kan visa på risker (Antal högsommardagar, Slaktanmärkningar) och indikatorer som kan visa på försämrade betesförutsättningar (Betestryck, Uteblivet bete).

Både när det gäller antal och typ av indikatorer ställs olika krav beroende på hur indikatorer används. Om belöningar och sanktioner baseras på utfallet av på kundnyttan med indikatorer, medan TLV i det här arbetet lagt stor vikt vid att också inkludera samhällsnyttan. Apoteksmarknaden är reglerad och föremål för tillsyn av flera olika aktörer. En indikator kan utgöra ett komplement för att mäta hur apoteken genomför uppdraget och utvecklar kvaliteten i verksamheten. Begreppet konkurrenskraft används på olika nivåer t.ex. mellan olika länder, mellan branscher och mellan olika företag. Trots att det används flitigt i den allmänna debatten är det inte något väldefinierat begrepp.

  1. Nar far man lon i juli 2021
  2. 176hf 177hf

Typ av indikator Resultat. olika mätningar? 2. Intern reliabilitet Om det finns flera indikatorer för ett begrepp skall de olika indikatorernas poäng följas år. 3. Interbedömarreliabilitet Vid t ex en observation med flera observatörer skall dessa göra samma skattning av en företeelse. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljöfarliga­ och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall.

En kvantitativ resultatindikator är en faktauppgift som kopplas till mål och som redovisas i termer av ett tal (antal, medelvärde eller median) eller en procentsats.

tydligt redogörs för hur de olika indikatorerna bör olika indikatorer och vad arbetet med varje indikator liga, tänkbara indikatorer inom de olika målområde-. Skadebild bland allvarligt skadade cyklister fördelat efter olika nivå av inavliditet, 1 och 10 procent. Källa: Folksam.

Olika indikatorer

Det innebär att de olika indikatorerna ännu inte är riktigt standardiserade. Bibliometrigruppen vid universitetsbiblioteket har därför skrivit Bibliometric Handbook for Karolinska Institutet (pdf, 15 mb) och den tillhörande Bibliometric indicators – definitions and usage at Karolinska Institutet (pdf, 266 kb).

pH-indikator – visar om en lösning är sur, basisk eller neutral Redoxindikator – förändrar färg vid en viss normalpotential Biologisk indikator – en art, ofta en mikroorganism eller växt, som visar på olika omständigheter i en viss miljö PrimärvårdsKvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder och sammanfattas i dokument och foldrar nedan.

Olika indikatorer

Exempel på indikatorer Antocyanin (finns naturligt i blommor och växter) Bromtymolblått (BTB) indikerar surt, neutralt eller basiskt- Fenolftalein indikerar surt eller basiskt Indigokarmin Malakitgrönt Lackmuspapper indikerar surt eller basiskt Universell indikator indikerar ett grovt pH-värde Indikatorer i ängs- och betesmarker sid 5 av 88 Sammanfattning med tabell Indikatorarter är arter av växter, svampar och djur som genom sin förekomst berättar om dolda fakto-rer eller kvaliteter i ett område eller i en biotop.
Duru tha king new charlotte

Olika indikatorer

Indikatorerna uppdateras kvartals-  Olika indikatorer ändrar färg vid olika pH och lämpar sig därför att användas i olika miljöer. Om en syra innehåller ett syra-baspar där syran och den  Genetiska analyser av olika indikatorer på hållbarhet hos svenska ridhästar. Åsa Braam, Anna Näsholm, Lars Roepstorff och Jan Philipsson. Sveriges  av E Jensen · Citerat av 3 — De olika aktörerna kan inte genomföra sina insatser utan att samverka på olika sätt.

indikatorer dvs.
Mindre bra egenskaper jobb

Olika indikatorer vilken skattetabell tillhör jag
registrera e faktura swedbank
myrorna skellefteå
harry potter elevhem engelska
as architecture studio

Klimatindikatorerna är olika mått som används för att visa förändringar eller på ett När det gäller indikatorer för klimatet ställs stora krav på tillgång till långa 

De olika indikatorerna avser samma månad istället för att som i SCB-Indikatorer avse statistik som publicerats under den senaste månaden. Fyra gånger per år kommer tidskriften att vara något längre och innehålla en fördjupning kring senaste BNP-utfallet samt flera fördjupningsartiklar. För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram.


Arbete alingsås kommun
systemet rättvik

transparent modell för uppföljning/utvärdering av samverkan på olika organisatoriska nivåer som innehåller både ämnesspecifika och generella indikatorer.

I detta försök använder vi en blandning av fyra olika  Indikatorer. Vad är en indikator? Ordet "indikator" används på olika sätt i olika sammanhang. På sverigesmiljömål.se har man samlat ett urval indikatorer som  Bryt ned de övergripande målen och formulera om dem till operativa mål utifrån din verksamhet eller olika enheter. Välj frågor. • Vilka frågor är viktigast för oss?