Utredande text i humanistiska ämnen . Exempel på utredande texter är analys, essä och rapport. Språket kan vara enkelt och i viss mån talspråkligt.

8737

Talet kommer i îportionerî Hela texten finns tillgänglig för inspektion : Källor: Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. Lundberg, I. (1984). Språk och läsning. Stockholm: Liber. Hur påverkar användandet av datorn och Internet barns språk ?

Framställningen innehåller såväl belysande exempel som. Kategori: Utredande tal. Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. 13 februari, 2015 .Läsningstid 13 minuter. I höstas arbetade jag en hel  Inledningen slår fast talarens trovärdighet och förhållande till ämnet samt ger åhörarna en generell bild av vad anförandet handlar om. Argumenterande och utredande text/tal påminner mycket om varandra. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och  Här nedan finner du exempel från andra elever och deras förslag på ämnen, innehåll och struktur.

  1. Hur blir man specialistläkare
  2. Klarna nummer
  3. Elgiganten orebro
  4. Akarp

Du ger exempel på litterära verkningsmedel, Överföra bok till film | Utredande text Svenska A. En utredande text som undersöker hur väl det går att överföra bok till film. Exempel som presenteras är "Narnia", "Harry Potter" och "Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö". Att skriva och hålla tal. Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv.Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga folk.

du i ditt tal använda logos på ett så konstruktivt sätt som möjligt? Upprepningar kan skapa logos. Ska du använda återkommande ord eller illustrationer? Upprepningsfigurer (I have a dream och Yes we can är exempel på sådana)? Hur ska du använda rösten ? Rösten …

Redovisningen ska pågå 3-5 minuter. I en utredande text ska du alltså: Presentera ett ämne och eventuella frågeställningar som relaterar till ämnet Bearbeta ämnet med hjälp av olika fakta/teorier/perspektiv och eventuellt presentera en slutsats Skriva en sammanhängande text som följer en tydlig röd tråd argumentera för, som är huvudbudskapet. I en utredande eller undersökande rapport är det resultatet, och i en förslagsrapport är det förslaget.

Utredande tal exempel

av C Kristoffersson · 2018 — undersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursen syften är att eleven ska utveckla ”[f]örmåga att kommunicera i tal om det tar fokus från textens innehåll genom till exempel grammatiska fel, men 

Referat och utredande text. Kontext s 72-77 Torsdag: Fortsatt arbete. Dessa texter kallas för utredande texter.

Utredande tal exempel

Du börjar med Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom Utredande tal om språk. Uppgiften  av S Nordström · 2018 — Nilsson och Winqvist (a.a.
Rak pa sak

Utredande tal exempel

Jag beslutade mig för att skriva ett utredande tal om händelsen "Sverige erkänner Palestina som stat". Där jag skall tala om konsekvenserna av  jag ska hålla ett tal på ca 5-10min för en grupp i min klass och jag har verkligen tomt med idéer. talet handlar om att Exempel på ämnen: språkförhållanden danskar och finnar. Tidslinjen: Selma Lagerlöf ”Gudsfreden” muntligt analysexempel. Utredande text: romananalys Uppgift argumenterande tal utifrån ”Den lille pige med svovlstikkerne”.

Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och  Välj en tes (ett ämne) och håll ett argumenterande tal som innehåller tre argument för eller mot.
Rörmokare utbildning katrineholm

Utredande tal exempel pedagogisk kartlaggning skolverket
vad finns i en första hjälpen väska
telia web mail login
kapitalskydd ekonomisk förening
cell metabolism is regulated by the
jaana vikman

Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2

Du kan till exempel skriva en utredande text i olika ämnen i skolan eller skriva en artikel i en  De nyss nämnda är typiska exempel på resultat av vad som med ett samlingsnamn kan kallas för mobbning. Detta argumenterande tal är  Mall för ett argumenterande tal Rubrik = din tes/åsikt Kort inledning Publiken ska bli i skolmatsalen; Utredande text Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 5 (11) Nedan har du dessutom ett gott exempel på en svensk text Då tänker man  av L Bäckström · 2016 — Som blivande lärare har vi undervisats i retorik, kunskapen om talekonsten, framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp” Hon tar upp flera exempel på varför en person kan bli nervös för att tala inför en publik.


Bollerup naturbruksgymnasium olycka
gerda wegener lili

Eva lyssnar till ormens tal och gör som han säger. Hon övertalar sin man att äta av äpplet och som den toffel Adam är gör han som hustrun föreslår. Gud blir förbannad och tvingar mannen och kvinnan att lämna sitt hem och döden gör entré i människans historia.

Framhäv huvudbudskapet till exempel genom att ge rapporten en intresseväckande och relevant titel, sammanfatta innehållet och lägga sammanfattningen i början av rapporten. Om barnet till exempel under ett informerande eller stödjande samtal berättar om något väldigt allvarligt och tidigare okänt, kan det huvudsakliga syftet skifta till utredande; det vill säga att ta reda på hur barnet mår och om det behövs någon form av åtgärd eller insats. Examinationsuppgift 2 i Sva 3, utredande och argumenterande tal där motargument bemöts och som efterföljs av analys av eget eller annans tal. Välj ett ämne som du ska hålla ett argumenterande tal för eller emot. Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.