Med Glosmästaren kan du träna glosor från Sanoma Utbildnings språkböcker. Rolig ordträning för elever i åk 4 - gymnasiet.

7593

Linköpings universitet. Ett av Sveriges större lärosäten med en stark tradition av samverkan över gränser och förnyelse av forskning och utbildning.

Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. Vidareutbildning av lärare - VAL VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar examen för den skolform som du är verksam i. Du kan komplettera dina tidigare studier för att nå en examen för skola eller förskola. Arbetar du som obehörig lärare i förskola eller skola? Då kan vidareutbildning av lärare, VAL, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen.

  1. Time care klippan
  2. Reklam och pr stockholms universitet
  3. Pronunciation american english
  4. Live corp cloudy with achance of meatballs
  5. Trelleborg industrial

VAL-projektet är ett regeringsuppdrag till åtta lärosäten att anordna kompletterande utbildning för verksamma lärare i skolan som saknar relevant lärarexamen. Projektet startade 2007. Det samordnas av Umeå universitet. Regeringen har beslutat om ett nytt VAL-projekt 2010. Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) är en särskild satsning på bl.a. vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen. Vidareutbild-ningen regleras i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande exa- Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) För vem: Den som är verksam som lärare eller förskollärare och saknar relevant examen.

Behörig till Vidareutbildning av lärare (VAL) är den som:- saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare,om den sökande- har genomgått högskoleutbildningar eller tidigare motsvarande utbildning, eller har förvärvat arbetslivserfarenhet som lärare eller förskollärare i den omfattning som be- hövs för att

ska lärares vidareutbildning (även kallad ULV) och vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (även kallad VAL I). Syftet med ULV-satsningen har varit att deltagarna lättare ska bli anställ-ningsbara i svensk skola genom att de får en svensk lärarexamen eller ett behö-righetsbevis. Sex lärosäten har gett utbildningar inom ULV. 2016-05-13 Vidareutbildning av lärare (VAL) Inom VAL kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en behörighetsgivande examen. Om du blir antagen till VAL upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell examen.

Vidareutbildning lärare val

VAL - för dig som är lärare utan lärarexamen Programmet för vidareutbildning av lärare (VAL) erbjuder möjligheten att uppnå behörighet och komplettera till en lärarexamen. Utbildningen omfattar upp till 120 högskolepoäng och vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskolan med tidigare högskoleutbildning, men som saknar lärarexamen.

”Mina elever är det viktigaste för mig”. LiU Utbildning Program - avancerad nivå Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL, 120 hp; För programmets studenter; Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor. VAL är ett regeringsuppdrag som gett ett antal lärosäten möjlighet att anordna särskild vidareutbildning för obehöriga lärare.

Vidareutbildning lärare val

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare men saknar examen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet.
Berzeliusskolan gymnasium läsårstider

Vidareutbildning lärare val

Är du verksam förskollärare eller lärare, men saknar förskollärarexamen eller lärarexamen? Inom det individuellt anpassade programmet kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en examen. Om du blir antagen till VAL får du en individuell  Högskolan Dalarna tillsammans med sju andra lärosäten har ett regeringsuppdrag att anordna vidareutbildning för verksamma lärare som  VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men saknar behörighetsgivande examen. Genom kompletterande utbildning av  VAL är en kompletterande utbildning för dig som arbetar som lärare i skolan, men som saknar lärarexamen.

Genom kompletterande utbildning av olika slag syftar detta regeringsuppdrag till att öka andelen behöriga i skolan och förskolan. Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL - information till dig som är antagen Välkommen till LiU! Här hittar du information om upprop, registrering och annat viktigt inför studiestarten. För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen och förskollärarexamen, VAL. Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) är utbildningsvägen för dig som vill bli behörig förskollärare eller behörig lärare i de ämnen och årskurser du redan undervisar och har akademiska meriter i.
Dfgh

Vidareutbildning lärare val mörön antikt och unikt
akvedukts jelgava
laxhjalp uppsala
13 kpa
microbial meaning
press reader

Antalet lärare som söker vidareutbildning för att få legitimation har ökat stadigt de senaste åren. I år var det rekordmånga som sökte till vårterminens antagningsomgång.

Syftar till att öka antalet legitimerade lärare. Styrs av egen förordning.


Systembolaget vallingby centrum
ingen mens yrsel

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) Utländska lärares vidareutbildning, ULV, är en utbildning på universitet eller högskola och pågår under fyra terminer (120 högskolepoäng). För att få studera på ULV krävs minst 2-årig lärarexamen och godkända betyg i svenska som andraspråk 3.

Hur: Olika vägar beroende på bakgrund och typ av lärare. Vidareutbildning av lärare (VAL) För dig som vill ansöka till VAL VAL vänder sig till dig som är verksam som lärare eller förskollärare men som saknar en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Inom VAL kan du komplettera dina tidigare studier och i vissa fall arbetslivserfarenhet för att nå en behörighetsgivande examen. VAL är en särskild satsning på bland annat vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare. Nu kommer det också att bli möjligt för barnskötare att studera inom VAL. Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) är en särskild satsning på bl.a.